Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KAM-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Krajeńskim przy ulicy Chojnickiej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000228812, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o.), przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101. poz. 926 z późn. zm.).

2. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne ale jednocześnie niezbędne do świadczenia usługi Newslettera P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o. (dalej jako „Newsletter”) oferowanej przez P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o.

3. Administratorem danych osobowych zebranych w ramach świadczenia usługi Newslettera jest P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o.

4. Pozyskiwane przez P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o. dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do celu świadczenia usługi Newslettera.

5. Osoba powierzająca swoje dane osobowe jest uprawniona, w każdym czasie, do dostępu do danych osobowych jej dotyczących w celu ich weryfikacji, zmiany bądź też usunięcia. Usunięcie danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usługi Newslettera, będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usługi.

6. Dane osobowe pozyskane przez P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o. nie są i nie będą w żaden sposób udostępniane, użyczane czy też sprzedawane podmiotom trzecim, bez zgody osoby której te dane dotyczą.

7. P.P.H.U. „KAM-EKO” Sp. z o.o. zapewnia i stosuje środki techniczne mające zapobiegać dostępowi do zebranych danych osobom nieuprawnionym.